საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი: სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის სამართლებრივი აქტების მომზადების განყოფილების უფროსი ირაკლი ჭანტურიძე

ტელეფონი: 032 2 481626

ელ. ფოსტა: i.chanturidze@veterans.gov.ge

მისამართი: გორგასლის ქ.N 89

0114, თბილისი, საქართველო