დღეს, ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრ „მზერაში“,  ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ორგანიზებით, ზუგდიდში მცხოვრებ 17 ვეტერანს თვალის ლაზერული, ქირურგიული და ამბულატორიული ოპერაციები ჩაუტარდათ.

გამოკვლევები ზუგდიდში მცხოვრებ 150-მდე ვეტერანს და მათი ოჯახის წევრებს, ჯერ კიდევ ზაფხულში ჩაუტარეს სამედიცინო ცენტრ „მზერის“ მაღალკვალიფიციურმა მედიკოსებმა.

უფასო სამედიცინო მომსახურეობით მომავალშიც  ისარგებლებენ როგორც თბილისის, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის წარმომადგენლები