დაბადების თარიღი
21.07.1955

განათლება

1998 – 2003 წ.წ.  უნივერსიტეტი  „ლეგია და კომპანია“
იურიდიული ფაკულტეტი

1976 – 1980 წ.წ.   საქართველოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიური ფაკულტეტი

1972 – 1973 წ.წ.  საქართველოს სსრ თბილისის ტექნიკური სასწავლებელი
მხაზველ-კონსტრუქტორი

პროფესიული გამოცდილება

2016 წლიდან  დღემდე – სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
დირექტორის მოადგილე

2016 წ.  – სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
დირექტორის კონსულტანტი

2012-2015 წ.წ. – შპს კახური ღვინის მარანი
კომერციული დირექტორი

2009 – 2011 წ.წ. – შპს ჰოლდინგი საქართველოს მედიის გაერთიანებ
დირექტორის მოადგილე

2008 -2009 წ.წ. – საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ცენტრალური ლაბორატორიის უფროსის მოადგილე

2007- 2008 წ.წ. – საქართველოს კონტროლის პალატ
თავმჯდომარის მოადგილე

2005 – 2007 წ.წ. – საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი

1992 – 2004წ.წ. –  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
საფინანსო-საბიუჯეტო დეპარტამენტის უფროსი

1980 – 1992  წ.წ. – საქართველოს ვაჭრობის სამინისტრო
საგეგმო-ეკონომიკური განყოფილების უფროსი

ოჯახური მდგომარეობა
მეუღლე და ერთი შვილი