დაბადების თარიღი
27.08.1966

განათლება

1995 -1999 წ.წ.საქართველოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი
იურიდიული ფაკულტეტი

პროფესიული გამოცდილება

2015 წლიდან დღემდე –  სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
დირექტორის მოადგილე

2014 – 2015 წ.წ. – საქართველოს ვეტერანთა ასოციაცია
ასოციაციის თავმჯდომარე

2001 – 2015 წ.წ. – საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
სსიპ მომსახურების სააგენტოს მეურვეობის, მზრუნველობის და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

2008 – 2011 წ.წ. – საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
ვეტერანთა დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე

2007 – 2008 წ.წ. – საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
ვეტერანთა საქმეთა დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

2006 – 2007 წ.წ. – საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
ვეტერანთა საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტის სამმართველოს უფროსი

2005 -2006 წ.წ. – საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
ვეტერანთა საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

2005 წ.  –  აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო
კონსულტანტი/მინისტრის მრჩეველი

2002 -2005 წ.წ. – აფხაზეთის ა/რ სოციალური დაცვის სამინისტრო
მინისტრის მოადგილე

2002 წ. –         აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ვეტერანთა საქმეთა დეპარტამენტი
უფროსი სპეციალისტი

2001 წლიდან დღემდე  – აფხაზეთის მებრძოლთა კავშირი
თავმჯდომარის მოადგილე

ოჯახური მდგომარეობა
მეუღლე და ერთი შვილი