7 ივლისი სამხედრო-საზღვაო ძალების დღე

Posted by nona shamatava

1991 წლის 7 ივლისს, გამოიცა საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანება სამხედრო-საზღვაო ძალების შექმნის შესახებ. ეს გახდა საფუძველი, საქართველოს სამხედრო-საზღვაო ძალების დაარსების დღის 7 ივლისს აღნიშვნისა.