16
Oct
“თბილისობა 2016” – ვეტერანების ნამუშევრების გამოფენა

ყოველწლიური საშემოდგომო დღესასწაული „თბილისობა 2016“ დღეს ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურმა ვეტერანებთან ერთად აღნიშნა.